Par Es’Essence

Es’Essence ir tikšanās vieta tiem, kurus interesē, kas ir Dzīves Virzītājspēks un kā tas darbojas. Tiem, kuri vēlas labāk iepazīt paši sevi, sabiedrību, kurā dzīvojam, atklāt ko jaunu par savām pārliecībām, motivāciju, uzzināt, kā tās laika gaitā veidojušās un turpina transformēties mūsdienu sabiedrībā. Vieta, kur gūt vērtīgas atziņas un smelties iedvesmu, kas katram pašam palīdzētu atklāt savu iekšējo potenciālu, kā arī veidot labākas attiecības ar citiem, lai sekmēto kopējo izaugsmi

Cilvēkiem kā bioloģiskām būtnēm vienojošais ir ķermenis, kurā nepārtraukti notiek daudz sarežģītu procesu. Tie nodrošina gan dzīvības eksistenci, gan personības attīstību. Vienlaikus cilvēks ir arī sociāla būtne, kura tiecas izjust piederību kādai grupai. Abi šie raksturojošie lielumi ietekmē labsajūtu, veselību, pašizpausmi, dzīves kvalitāti, kā arī to, kā uztveram apkārtējo pasauli un tajā notiekošo. Mijiedarbība ar vidi jeb dzīves laikā uzkrātā pieredze veido mūs par tiem, kas esam.

Šodien ar zinātnes un tehnoloģiju palīdzību tiek nojauktas neskaitāmas robežas. Tiek radīti ne vien jauni tehniski risinājumi, bet arī jaunas socializācijas formas – sabiedrība un pasaule kļūst atvērtākas. Paralēli šai attīstībai, neizbēgami aktuālizējas arī jautājumi par to, kā uztveram savas sociālās lomas un sabiedrībā pieņemtos standartus.

Kā izdzīvot un pielāgoties strauji mainīgajam dzīves tempam, justies labi, prast sevi realizēt, uzņemoties atbildību gan par sevi, gan sabiedrību kurā dzīvojam, lai veidotu pasauli par labākām mājām mums visiem?

Dalīšanās pieredzē un gūtajās atziņās atspoguļo cilvēcību un ļauj mums vienam otru labāk saprast. Mūs visus vieno tas, ka tiecamies būt laimīgi un pastāvīgi pārvaram iekšējās robežas. Zinātniski ir pierādīts, ka socializācija un savstarpēja komunikācija ir viens no aspektiem, kas pozitīvi ietekmē mūsu veselību.

 

Sarunās par Dzīves Virzītājspēku aicināsim visdažādākos cilvēkus dalīties personīgajā pieredzē un iepazīsim, cik daudzveidīgi katrs no mums savā uztverē atspoguļo pasauli un tajā gūtos iespaidus. Iespējams, kāds no stāstiem palīdzēs arī Tev pārvarēt savas iekšējās robežas un iedvesmos atrast dzīves aicinājumu.

Sarunās par Virzītājspēka Anatomiju aicināsim dažādu nozaru speciālistus paust viedokli un iesaistīties diskusijās, lai skaidrotu, kas mēs esam, kā funkcionējam, kāpēc izdarām vienas vai citas izvēles.

 

Reizēm, lai saskatītu būtisko un vērtīgo, ir nepieciešama mazliet neierasta pieeja. Tāda ir arī mūsējā – Es’Essence nav ne portāls, ne žurnāls, ne akadēmija – tas ir Fonda Libido of Life sociāls projekts – Sarunu Salons.

Salons kā kulturālas socializācijas forma uzplauka pirms dažiem gadsimtiem. Tā ir tikšanās vieta, kur cilvēki pulcējas, lai baudītu viens otra kompāniju un brīvā, radošā gaisotnē izzinātu sevi un sabiedrību, kurā dzīvojam, bagātinātu intelektu un gūtu emocionālu baudījumu.

     Laipni lūgti Sarunu Salona Es’Essence virtuālajā izpausmē!