Esam

Es’Essence gan kā kopums, gan katrs tās dalībnieks pats par sevi ir kā daba – pastāvīgā attīstībā. Kur citi redz barjeras un šķēršļus, mēs saskatām aizraujošus izaicinājumus. Šķēršļi neliek mums apstāties, tie ir neatņemama mūsu ceļa sastāvdaļa. Laikam ritot, Es’Essence augs un mainīsies.

Mūsu uzdrīkstēšanās ir mākslā atbrīvoties no negatīviem preikšstatiem, kuri ierobežo spēju saskatīt tālāku un plašāku prespektīvu. Mēs cīnāmies ar presonīgajiem aizspriedumiem, vēlamies domāt ārpus iemācītajiem rāmjiem un just ārpus ierastajām sajūtām. Esam gatavi nolikt malā individuālās pārliecības, lai saklausītu citus, tostarp diametrāli pretējus viedokļus un tādejādi iegūtu plašāku skatījumu.

Es’Essence vērtības ir:

  • Godīgums, Atklātība un Patiesums, mūsuprāt, ilgtermiņā veido kvalitatīvas cilvēciskās attiecības un garantē labākos rezultātus.
  • Vienmēr Atvērts Prāts. Ticam – katra perspektīva nodrošina izaugsmes iespēju, un katrā viedoklī ir atrodams kaut kas noderīgs vai interesants.
  • Iedziļināšanās. Mēs vēlamies uzmanīgi un rūpīgi iegrimt jautājumos, uz kuriem ātras atbildes nav iespējamas.
  • Uzskatām, ka viedokļu, pieeju, risinājumu Daudzpusība ir nepieciešams priekšnosacījums pilnvērtīga kopskata un rezultāta iegūšanai.
  • Esam pārliecināti – Cieņa ir empātiskas, uzmanīgas komunikācijas pamatā. Lai sadzirdētu un saprastu, ieraudzītu jēgpilno citā cilvēkā, ir jāspēj iejusties viņa ādā.
  • Mūs vieno pārliecība, ka Domāšana Ārpus Ierastā un konstruktīva “peldēšana pret straumi” palīdz saskatīt aizvien jaunas perspektīvas un nonākt pie jēgpilnām un vērtīgām atziņām.
  • Laika Kvalitāte – iztērēto naudu var atgriezt, bet ne laiku. Mēs jūtamies atbildīgi par to, lai kopā pavadītais laiks būtu vērtīgs.

Es’Essence apvieno cilvēkus, kuriem ir interese izprast, kas ir Dzīves Virzītājspēks, kā tas veidojas, cik daudzveidīgi izpaužas un kādi aspekti to ietekmē. Tos, kuriem rūp sabiedrības izaugsme un labklājība, vides, sociālā un ekonomiskā ilgtspējība, kuri vēlas veidot uz vērtībām orientētu, kvalitatīvu komunikāciju un sekmēt dažādu nozaru starpdisciplināru sadarbību.

Es’Essence dalībnieku pārliecība ir – pilsoniska sabiedrība ir tā,  kurā indivīds iesaistās procesos, ziedo savu laiku, ir gatavs dalīties zināšanās un gūtajā pieredzē, tādējādi paužot savu  līdzatbildību, lai sekmētu kopējo attīstību un izaugsmi.